EOD куралдар топтому

  • 36 Piece EOD Магниттик эмес курал комплекти

    36 Piece EOD Магниттик эмес курал комплекти

    Магниттик эмес инструменттер топтому, негизинен, бериллий колосун негизги материал катары колдонот жана улуттук IIC класстык продуктуга кирет.Ал 21% суутек концентрациясында иштейт жана газды жардырбайт.Бериллий коло материалынын магнетизми нөлгө барабар болгондуктан, бериллий коло куралы магнит талаасында боло турган магниттик эмес аспап деп да аталат.Экологиялык жактан коопсуз операциялар.Жардыргыч заттардын персоналы объекттерди жок кылганда, шаймандар пайда болгон учкундардын алдын алат...